Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Personal casa oficis

Anunci
Procés de selecció per a la contractació de règim laboral temporal d'1 director/a, 1 cap d'estudis, 1 formador/a de jardineria, 1 auxiliar administratiu, 10 alumnes-treballadors de jardineria i 10 alumnes -treballadors de pintura

Objecte
Procés de selecció per a la contractació de règim laboral temporal d'1 director/a, 1 cap d'estudis, 1 formador/a de jardineria, 1 auxiliar admiistratiu, 10 alumnes-treballadors de jardineria i 10 alumnes -treballadors de pintura per a la Casa d'oficis de Treball als Barris 2020.

Denominació
Personal casa oficis

Règim jurídic
laborals

Caràcter
temporals

Escala

Subescala

Classe

Grup

Número de places convocades
23

Sistema selectiu

Requisits
Veure bases Les persones interessades han de trucar al telèfon 900.800.046 i sol'licitar la vinculació a les següent ofertes: 09/2021/2183 Director/a data límit dilluns 8 de febrer a les 12.00 09/2021/2185 cap d'estudis data límit dilluns 8 de febrer a les 12.00 09/2021/2196 formador/a de jardineria data límit dimarts 9 de febrer a les 12.00 09/2021/2187 auxilair administratiu data límit dimarts 9 de febrer a les 12.00 09/2020/18177 alumnes-treballadors de jardineria data límit divendres 5 de febrer 09/2020/18175 alumnes-treballadors de pintura data límit divendres 5 de febrer.

Presentació de sol·licituds

Data inici presentació
5/2/2021

Data fi presentació
9/2/2021

Drets examen

Documentació

Resultats