Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Anunci
Director/a i auxiliar adminsitratiu/va per a la Casa d'oficis Treball als Barris

Objecte
Director/a i auxiliar adminsitratiu/va per a la Casa d'oficis Treball als Barris

Denominació

Règim jurídic
laboral

Caràcter
temporal

Escala

Subescala

Classe

Grup

Número de places convocades
2

Sistema selectiu

Requisits
Veure bases. Les persones interessades s'han d'inscriure a l'Oficina de treball abans del dimecres 12 de febrer de 2020 a les 12.00 hores

Presentació de sol·licituds

Data inici presentació
7/2/2020

Data fi presentació
12/2/2020

Drets examen

Documentació

Resultats