Ajuntament de Tortosa
Ayuntamiento de Tortosa
Traducción

Tortosa

Bolsa de Trabajo

Tècnic/a de promoció turística

Anuncio
Bases que han de regir el procés de selecció per a la constitució i funcionament d'una borsa de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en la categoria professional de Tècnic/a de Promoció Turí

Objeto
L'objecte d'aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la constitució i funcionament d'una borsa de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en la categoria professional de Tècnic/a de Promoció Turística, amb subgrup de classificació professional A2.

Denominación
Tècnic/a de promoció turística

Régimen jurídico
Laboral

Carácter
Temporal

Escala

Subescala

Clase

Grupo
A2

Número de plazas convocadas
0

Sistema selectivo
Concurs oposició

Requisitos
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentación de solicitudes
Segons convocatòria

Fecha de inicio de presentación
7/6/2019

Fecha de fin de presentación
17/6/2019

Derechos de examen
26,20 EUR

Documentación

Resultados