Ajuntament de Tortosa
Ayuntamiento de Tortosa
Traducción

Tortosa

Bolsa de Trabajo

Tècnic/a superior administració especial. Psicologia

Anuncio
Bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, d'UNA plaça de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica superior, categoria Tècnic/a superior d'administració especial. Psicolog

Objeto
L'objecte d'aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, d'UNA plaça de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica superior, categoria Tècnic/a superior d'administració especial. Psicologia, subgrup de classificació professional A1, a l'Ajuntament de Tortosa.

Denominación
Tècnic/a superior administració especial. Psicologia

Régimen jurídico
Funcionarial

Carácter
Carrera

Escala
Administració especial

Subescala
Tècnica

Clase
Tècnica superior

Grupo
A1

Número de plazas convocadas
1

Sistema selectivo
Concurs oposició

Requisitos
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentación de solicitudes
Segons convocatòria

Fecha de inicio de presentación
31/5/2019

Fecha de fin de presentación
4/7/2019

Derechos de examen
36,70 EUR

Documentación

Resultados