Ajuntament de Tortosa
Ayuntamiento de Tortosa
Traducción

Bolsa de Trabajo

Administratiu/va

Anuncio
Bases que han de regir el procés de selecció de promoció interna per a la cobertura, en règim funcionarial de carrerra, d'UNA plaça de l'escala d'administració general, subescala administrativa, categoria administratiu/va, subgrup de classificació profess

Objeto
L'objecte d'aquesta convocatòria és el procés de selecció de promoció interna per a la cobertura, en règim funcionarial de carrerra, d'UNA plaça de l'escala d'administració general, subescala administrativa, categoria administratiu/va, subgrup de classificació professional C1, a l'Ajuntament de Tortosa

Denominación
Administratiu/va

Régimen jurídico
Funcionarial

Carácter
Carrera

Escala
Administració general

Subescala
Administrativa

Clase

Grupo
C1

Número de plazas convocadas
1

Sistema selectivo
Concurs oposició, promoció interna

Requisitos
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria

Presentación de solicitudes
Segons convocatòria

Fecha de inicio de presentación
29/5/2019

Fecha de fin de presentación
2/7/2019

Derechos de examen
26,20 EUR

Documentación

Resultados