Ajuntament de Tortosa
Ayuntamiento de Tortosa
Traducción

Bolsa de Trabajo

Auxiliar administratiu/va

Anuncio
Bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, de QUATRE places de l'escala d'administració general, subescala auxiliar, categoria auxiliar administratiu/va, subgrup de classificació professional C2, a l

Objeto
L'objecte d'aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, de QUATRE places de l'escala d'administració general, subescala auxiliar, categoria auxiliar administratiu/va, subgrup de classificació professional C2, a l'Ajuntament de Tortosa.

Denominación
Auxiliar administratiu/va

Régimen jurídico
Funcionarial

Carácter
Carrera

Escala
Administració general

Subescala
Auxiliar

Clase

Grupo
C2

Número de plazas convocadas
4

Sistema selectivo
Concurs oposició

Requisitos
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentación de solicitudes
Segons convocatòria.

Fecha de inicio de presentación
15/1/2019

Fecha de fin de presentación
19/2/2019

Derechos de examen
20,95 EUR

Documentación

Resultados