Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Borsa de Treball

Auxiliar administratiu/va

Anunci
Bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, de QUATRE places de l'escala d'administració general, subescala auxiliar, categoria auxiliar administratiu/va, subgrup de classificació professional C2, a l

Objecte
L'objecte d'aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, de QUATRE places de l'escala d'administració general, subescala auxiliar, categoria auxiliar administratiu/va, subgrup de classificació professional C2, a l'Ajuntament de Tortosa.

Denominació
Auxiliar administratiu/va

Règim jurídic
Funcionarial

Caràcter
Carrera

Escala
Administració general

Subescala
Auxiliar

Classe

Grup
C2

Número de places convocades
4

Sistema selectiu
Concurs oposició

Requisits
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds
Segons convocatòria.

Data inici presentació
15/1/2019

Data fi presentació
19/2/2019

Drets examen
20,95 EUR

Documentació

Resultats