Ajuntament de Tortosa
Ayuntamiento de Tortosa
Traducción

Tortosa

Bolsa de Trabajo

Auxiliar administratiu/va

Anuncio
Bases que han de regir el procés de selecció per a la constitució i funcionament d'una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim funcionarial interí, de l'escala d'administració general, subescala auxiliar,

Objeto
L'objecte d'aquesta és el procés de selecció per a la constitució i funcionament d'una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim funcionarial interí, de l'escala d'administració general, subescala auxiliar, categoria auxiliar administratiu/va, subgrup de classificació professional C2, a l'Ajuntament de Tortosa.

Denominación
Auxiliar administratiu/va

Régimen jurídico
Funcionarial

Carácter
Interí

Escala
Administració General

Subescala
Auxiliar

Clase

Grupo
C2

Número de plazas convocadas
0

Sistema selectivo
Concurs oposició lliure

Requisitos
D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria.

Presentación de solicitudes
Segons convocatòria

Fecha de inicio de presentación
23/3/2018

Fecha de fin de presentación
3/4/2018

Derechos de examen
15,75 EUR

Documentación

Resultados